PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE

Projekty elektro

Respektujeme specifické požadavky daného průmyslového odvětví. Projekt automatizace může být zpracován podle Vašeho zadání nebo na základě provedených analýz technologického nebo strojního zařízení. Projekty jsou zpracovávány v souladu s platnými normami. Pro zpracování projektů používáme programový produkt ePLAN.


Projekty automatizace jsou zpracovány jako kompletní, zahrnující:

 • Projekt silové části
 • Projekt řídicích a informačních systémů
 • Projekt instrumentace
 • Projekty měření a regulaceProjekt může být zpracován jako úvodní studie, projekt pro stavební povolení, dokumentace pro výběr dodavatelů nebo realizační projekt a dokumentace skutečného provedení. Projekt dle Vašeho požadavku zpracován i jako částečný s tím, že doplňuje projekt zajištěný zákazníkem.

Ke každému projektu je vypracována kompletní dokumentace, která obsahuje

 • Obvodová schémata
 • Sestavné a dispoziční výkresy
 • Kabelové listiny a zapojovací tabulky
 • Materiálové specifikace
 • Návod pro obsluhu a údržbuPrůmyslový software

Náš tým programátorů vyvine software pro různá odvětví průmyslu. Software vyvineme na základě Vašeho nebo námi navrženého standardu pro všechny úrovně řízení: PLC, vizualizace, SCADA, roboty.

Nasazujeme řídicí systémy:

 • Allen-Bradley
 • Beckhoff
 • Mitsubishi
 • Schneider-Electric
 • Siemens
 • Wago


Rozvaděče a elektrokomponenty


 • zajišťujeme dodávku rozvaděčů včetně elektrovýzbroje 
 • repase, modernizace, rozšíření stávajícího řídícího systému
 • vybavení stávajícího řídícího systému novými komponenty
 • instalace a zapojení čidel, koncových snímačů, spínačů
 • instalace a zapojení pneumatických a hydraulických prvků
 • zajišťujeme návrh a realizaci bezpečného safety systému